portfolio image

Psicologia de l’educació

El nostre servei de psicologia escolar va dirigit a infants i adolescents. S’ofereixen els serveis de:

Tractaments dins l’àmbit escolar:

  • Tècniques i hàbits d’estudi

  • Discapacitat intel·lectual

  • Fracàs escolar

  • Trastorns i problemes d’aprenentatge

  • Fracàs escolar

  • Reeducacions (TDAH, discalcúlia, concentració, atenció, memòria i raonament…)

  • Altes capacitats

  • Bullying

  • Autoestima i motivació

  • Organització escolar