portfolio image

Logopèdia infantil

Els tractaments es realitzen una vegada a la setmana i la durada és variable en funció de la patologia. Sempre es realitza el tractament en coordinació amb l’escola i EAP.  I en cas que sigui necessari en coordinació amb altres professionals.

Teràpies per a:

  • Retards de parla.

  • Retards de llenguatge.

  • Disfèmia.

  • Deglució disfuncional.

  • Dislàlies.

  • Retards de lectura.

  • Dislèxia.

  • Disortografia.

  • Consciència fonològica.